ภาพความประทับใจ ลูกค้าที่เข้าชมบูธ Hong Soul ในงานแสดงสินค้า Friendly Design ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 1 ธ.ค.2562