ข่าวดี!ฮองโซล ได้เข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้ รับส่วนลด 1000 บาท วันนี้ถึง30 พ.ย. 2562