ขอขอบคุณลูกค้าที่เข้าชมบูธฮองโซล ในงาน Care Expo และร่วมกิจกรรมดีๆ

Thank you all customers had visited our booth at Care Expo 2019 (ขอขอบคุณ ลูกค้าทุกท่านที่มาร่วมชมบูธและซื้อสินค้าในวันงานแคร์เอกโปร 2019)