บริษัท เคดี เวลเนส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ได้รับความไว้วางใจและยินดีที่ได้มอบสมุนไพรจีนสกัดเข้มข้ม ฮองโซล ให้แด่คุณพิชัย ทองเนียม และ คุณ วินัย พันธุรักษ์ วง The Impossible

บริษัท เคดี เวลเนส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ได้รับความไว้วางใจและยินดีที่ได้มอบสมุนไพรจีนสกัดเข้มข้ม  “ฮองโซล” ให้แด่คุณพิชัย ทองเนียม และ คุณ วินัย พันธุรักษ์ วง The Impossible