บริษัทฯ มีความยินดีอย่างมากที่ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีน “ฮองโซล” ให้คุณโต้ง (นายกัมพล ตันสัจจา) ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา

สมุนไพรจีน 8 ชนิด ฮองโซลได้ส่งมอบความสุข ความแข็งแรง

ให้กับ คุณโต้ง (นายกัมพล ตันสัจจา)ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา
#กราบขอบพระคุณอย่างสุดซึ้ง,#ฮองโซล#สมุนไพรจีน,#สวนนงนุชพัทยา,#东巴乐园