Grand Opening “HongSoul”

IMG_20180124_212439

ดร.สุรพร สิมะกุลธร มอบรางวัลให้แด่ผู้ชนะการวิจารณ์เพลง ``โลกสดใสใจเป็นสุข“ กับ ฮองโซล

ภาพหมู่

ดร.สุรพร สิมะกุลธร ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้ชนะการประกวดวิจารณ์เพลง ``โลกสดใสใจเป็นสุข`` กับ ฮองโซล