ช่วยเลือดสะอาดเพิ่มการไหลเวียน

สมุนไพรฮองโซล– รวมสุดยอดสมุนไพรจีน 8 ชนิด ในขวดเดียว ดื่มง่าย พกพาสะดวก ควรดื่มวันล่ะ 1 ครั้ง (15ml.) ก่อนนอน

HongSoul : Drink only 15ml per day before sleep.

สุขภาพดีด้วยฮองโซล สมุนไพรจีน รวม 8 ชนิด ในขวดเดียว ดื่มวันล่ะ 1 ครั้ง ก่อนนอน 15 ml.