โสมเกาหลี (Korea Ginseng)

 โสมเกาหลี (Korea Ginseng)

 •  เพิ่มสมรรถภาพการทำงานของร่างกาย

  คุณสมบัติต่อต้านความเมื่อยล้าของโสม ( Antifatigue effect ) ทำให้ร่างกายปลดปล่อยพลังงานมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะทำงาน หรือออกกำลังกาย สารพลังงาน เอ.ที.พี. และ กลัยโคเจน ในกล้ามเนื้อถูกใช้หมดไปอย่างรวดเร็ว และเกิดกรดแลกติกเพิ่มขึ้นอย่างมากทำให้กล้ามเนื้อเมื่อยล้า โสมจะช่วยให้ผนังเซลล์ดูดซึมออกซิเจนเพิ่มขึ้นถึง 21% มีผลทำให้ขบวนการเผาผลาญภายในร่างกายเพิ่มมากขึ้น ร่างกายจึงปลดปล่อยพลังงานได้มากขึ้น โสมยังช่วยปรับอัตราการเต้นของหัวใจให้กลับคืนสู่สภาพปกติรวดเร็วยิ่งขึ้น ร่างกายจึงเหน็ดเหนื่อยช้า มีความทนต่อการทำงานมากยิ่งขึ้น โสมยังมีผลต่อสมรรถภาพทางเพศได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นผลมาจากที่ทำให้สุขภาพจิตและสมรรถภาพทางร่างกายดีขึ้นนั้นเอง

 • ผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง

  จินเซโนไซด์ Rgt มีคุณสมบัติกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางให้ตื่นตัว แต่เป็นการออกฤทธิ์ที่แตกต่างจากยาจำพวก แอมเฟตามีน ( ยาบ้า ) จึงไม่ทำให้กระทบกระเทือนต่อการนอนหลับตามปกติ ส่วนจินเซโนไซด์ Rb และ Rc ออกฤทธิ์เกี่ยวกับระงับประสาท ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด

 • ต่อต้านความเครียด

  คุณสมบัติต่อต้านความเครียดของโสม ( Antistress effect ) ช่วยปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้อดทนต่อความกดดันจากภายนอก โดยโสมจะมีฤทธิ์กระตุ้นให้ ฮอร์โมน ACTH จากต่อมในสมองให้เร่งขบวนการเผาผลาญอาหารต่าง ๆ เพื่อปลดปล่อยพลังงานออกมาต่อต้านความเครียด

 • ช่วยชะลอความแก่

  ขบวนการเผาผลาญไขมันเพื่อให้ร่างกายเกิดพลังงาน ที่เรียกว่า ไลปิด ออกซิเดชั่น นั้น อนุมูลอิสระที่สลายตัวจากออกซิเจนจะเป็นตัวทำลายเนื้อเยื้อของอวัยวะต่าง ๆ ให้เสื่อมลงอันเป็นสาเหตุของความชรา โสมจะเป็นตัวทำลายอนุมูลอิสระของออกซิเจน และปรับสภาพเสริมสร้างเซลล์เนื้อเยื่อให้มีความแข็งแรง จึงช่วยลดกระบวนการของความแก่ลง

 • ช่วยเร่งฟื้นฟูสมรรถภาพของคนไข้

  โสมสามารถกระตุ้นให้ร่างกายเสริมสร้างและเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย อันเป็นการป้องกันโรคแทรกซ้อนบางชนิด ช่วยเร่งการสร้างเม็ดเลือดแดง ต่อต้านโรคโลหิตจาง เมื่อร่างกายแข็งแรงขึ้นทำให้มีสุขภาพจิตดี ทำให้คนไข้ในระหว่างการพักฟื้นหายจากความเจ็บป่วยได้รวดเร็ว