ตังกุย (Dong Qui)

ตังกุย (Dong Qui) เป็นสมุนไพรที่มีการนำมาใช้กันจะว่าเป็นพันๆ ปีเลยก็ได้ ซึ่งมีจีนเป็นต้นตำรับ ด้วยสรรพคุณที่โดดเด่นในเรื่องของการบำรุงร่างกายของสตรีเพศ จึงได้รับฉายาว่า “โสมผู้หญิง” (Female ginseng) และได้รับความสนใจเพื่อที่จะค้นคว้าหาความลับที่มีอยู่ในพืชชนิดนี้ เพื่อพัฒนาไปเป็นยาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

  • ใช้รักษาสมดุลของฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกายรวมไปถึงฮอร์โมนเพศหญิง estrogen ด้วย
  • บรรเทาอาการปวดเกร็ง หรือเลือดออกอย่างผิดปกติในสตรีระยะมีประจำเดือน
  • ลดอัตราเสี่ยงในการเกิดความผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบหลอดเลือดและหัวใจ โดยรักษาสมดุลของการไหลเวียนโลหิตในผู้หญิง
  • ทำให้เลือดไปเลี้ยงผิวพรรณมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการไหลเวียนที่ดีขึ้น
  • ให้สารที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมน (estrogen like action) ช่วยบรรเทาอาการต่างๆ จากภาวะการหมดประจำเดือน(Menopause)