Hong Soul รู้ใจคนรักสุขภาพ

Hong Soul

“หลีกเลี่ยงความเจ็บป่วย ช่วยประหยัดค่ารักษา”

“ฮองโซล” รู้ใจคนรักสุขภาพ

สวัสดีครับ เพื่อนๆพี่ๆและมิตรรักและเคารพทุกท่าน นับวันเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วจนทำให้รู้สึกว่า เวลาและกระเสน้ำไม่เคยคอยใครจริงๆ (Time and tide wait for no man) สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากชีวิตของคนเราคือ ความแก่ชราหรืออาจจะเรียกว่า “ภาวะสูงวัย” ย่อมเกิดขึ้นแก่ทุกคน อันเนื่องมาจากภาวะแห่งการเสื่อมของ “เซล” ในร่างกาย จึงทำให้เราต่างคนต่างมีหน้าตาและผิวพรรณที่เปลี่ยนแปลงไป สังคมยุคใหม่จึงหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับการชะลอวัย ด้วยวิธีการต่างๆทั้งด้านการเลือกรับประทานอาหารที่เป็นธรรมชาติที่ปลอดสารพิษ ทั้งใช้เครื่องเวชสำอางและการเลือกใช้วิถีทางแห่งธรรมชาติอื่นๆที่ช่วยฟื้นฟูกับสภาพร่างกายทั้งภายนอกและภายในจนไปถึงจิตใจและจิตวิญญาณ

ดังนั้นการใฝ่หาวิธีการรักษาสภาพร่างกายให้มีความหนุ่มสาวที่ยาวนาน(แก่ช้า)ทำให้กลายเป็นวิวัฒนาการที่ก้าวหน้าเกิดขึ้นในวงการแพทย์และนักโภชนาการรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเกิดธุรกิจแขนงใหม่ๆที่เกี่ยวกับการชะลอวัยด้วยนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งได้เกิดขึ้นอย่างมากมาย

อย่างไรก็ตามในฐานะที่ผมเป็นคนหนึ่งที่ให้ความสนใจและอยู่ในวงการนี้มายาวนานประมาณ 20 ปีสิ่งที่ได้พบเห็นและได้ยินอยู่เนื่องๆคือ “คนเจ็บ คนป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต” ซึ่งกำลังเป็นที่สิ้นหวังทั้งตัวผู้ป่วยเองและญาติๆกลับกลายเป็นเรื่องที่น่ายินดีมายังคนดังกล่าวนั้นคือ การกลับมามีสุขภาพที่ดีเสมือนกับได้ชีวิตใหม่สิ่งเหล่านี้ยังคงจดจำติดตาและยังคงอยู่ในความทรงจำของผมตลอดไป

เมื่อเวลาผ่านพ้นไปการเสาะแสวงหาและการรอคอยว่าจะมีสิ่งใดมาให้ผมได้รู้จักและเชื่อถือได้ว่าสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้คือสิ่งที่จะเป็นทางเลือกและเป็นคำตอบด้านสุขภาพเพื่อการมีชีวิตที่ดีและจะเป็นสิ่งซึ่งจะเปลี่ยน “ภาวะวิกฤตด้านสุขภาพ” ให้แก่บุคคลใกล้ตัวบุคคลรอบข้างและเพื่อนร่วมชาติตลอดจนเพื่อนร่วมโลกได้อย่างสง่างาม

ณ วันนี้ “คำตอบ” จากการแสวงหาและรอคอยก็มาถึง ผมจึงนำสิ่งนี้มาบอกกล่าวและยืนยันต่อท่านทั้งหลายว่า “ฮองโซล” (HongSoul) มาแล้วครับ “ฮองโซล” HongSoul คืออาหารจากธรรมชาติที่ถูกบรรจงสร้างมาจากธรรมชาติที่เนรมิตรให้มีพืชสมุนไพรอันทรงคุณค่ากำเนิดมาบนพื้นโลกใบนี้ ฮองโซล จึงรวมบรรดาขุนพลระดับราชาและราชินีแห่งสมุนไพรจีน ออกแบบมาเป็นอาหารเสริมที่เป็นเครื่องดื่มชนิดเข้มข้นรสชาดหวานขมที่ได้รับคำชมและยืนยันจากบุคคลหลากหลายว่า “เข้าท่า รสชาดดี” มีคุณค่าอย่างน่าทึ่งจริงๆ

ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านให้ใช้โอกาสพิเศษของท่านแสดงความยินดีด้วยชีวิตต่อบุคคลสำคัญของท่านในทุกโอกาส “ฮองโซลHongSoul”มีคุณค่าทุกหยด

เพลงโลกสดใส ใจเป็นสุข ฮองโซล