เกี่ยวกับเรา

“ฮองโซล” ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานการผลิตทั้งในระดับชาติและระดับสากลด้วยความสามารถของนักวิทยาศาสตร์และนักอุตสาหกรรมด้านอาหารที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

“ฮองโซล” ใส่ใจสุขภาพ ใส่ใจคุณ

ด้วยความปรารถนาดีจาก

บริษัท เคดี เวลเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(KD WELLNESS CORPORATION CO.,LTD)

สำนักงานใหญ่ 3395/39 ถนนพระราม 9 – มอเตอร์เวย์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร 10250

    โดย สุรพร สิมะกุลธร Chairman

www.HongSoul.com