ความเป็นมาของเครื่องดื่มสมุนไพรฮองโซล

ความเป็นมาของเครื่องดื่มสมุนไพรฮองโซล

ด้วยความตระหนักถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารบนวิถีทางการมีวิถีทางแบบง่ายๆตามวิถีไทยยุคใหม่ ทำให้คนไทยขาดความระมัดระวังในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ที่มีสารปนเปื้อนซึ่งยากต่อการตรวจสอบและควบคุมได้อย่างทั่วถึง ด้วยพฤติกรรมแห่งการ “กินง่าย อยู่ง่าย” และป่วยง่ายๆนั้นเองดังนั้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ยังหลบซ่อนอยู่ภายในร่างกายเพื่อรอวันที่จะสำแดงอาการเมื่อถึงจุดที่ร่างกายสุดจะต้านทานไหว ทำอย่างไรถึงจะ “หลีกเลี่ยง” ความเจ็บป่วยช่วยประหยัดค่ารักษาได้

ประธาน(Chairman) บริษัท เคดี เวลเนส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด โดย ด.ร.สุรพร  สิมะกุลธร เป็นวิศวกรและ  นักอุตสาหกรรมหลากหลายสาขามากกว่า 40 ปี กับการใช้ชีวิตมาจวบจนย่างเข้าปีที่ 75 ได้มีความตระหนักดีว่าการเดินทางของชีวิต ตลอดเส้นทางแต่ละคนขึ้นอยู่กับคำที่มีการกล่าวถึงว่า “you are what you eat” จริงๆจุดนี้ของที่ทำให้เกิดการเฉลียวใจขึ้นมาว่า ถ้าหากขืนปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามกรรมหรือปล่อยให้เป็นไปตามเงือนไขที่ว่ามานั้นควรจะต้องรีบป้องกันและแก้ไขเสียแต่เดียวนี้ ดีกว่าต้องมาสร้างความเสียใจให้คนที่รักว่ามันสายเกินไป! จึงเป็นจุดกำเนิดความคิดในการผลิต ฮองโซล (HongSoul) เครื่องดื่มสมุนไพรที่ทรงคุณค่าเพื่อมาป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพเพื่อการมีชีวิตที่ดีกว่า

  • ด้วยการตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีคือรากฐานของการมีอนาคตที่ดี จึงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีและมีความสุขและสามารถนำความสุขเช่นนี้ไปสู่สังคมโลก
  • ด้วยการยอมรับว่า “พืชสมุนไพร” คืออาหารจากธรรมชาติที่มีคุณค่าและปลอดภัยจึงต้องการสร้างความตระหนักต่อสังคมไทยว่า “พืชสมุนไพรที่ทรงคุณค่า” ควรจะได้รับการสนับสนุนในการเสริมสร้างสุขภาพอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย
  • ด้วยความมั่นใจว่าการณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพและสร้างความตระหนักให้บุตรหลานได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดาผู้อุปการะด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณค่าและมีมาตรฐานสากล“หลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยช่วยประหยัดค่ารักษา ถามหา ฮองโซล”
Hongsoul